Skybreakers is in 2002 opgericht door Jeroen Karthaus en Paul Burgstra, beide sinds 1998 actief in de altijd dynamische reiswereld.

WAT DOEN WIJ

Zeker wat vliegtickets voor de particuliere markt betreft is er in de afgelopen twintig jaar veel geautomatiseerd en verbeterd.

Veel bedrijven in deze branche zijn overgenomen of verdwenen. Skybreakers daarentegen is onafhankelijk en zelfstandig gebleven en is zich meer gaan richten op de ondersteuning (consolidating) van kleine touroperators, bedrijven, universiteiten en diverse instellingen.

Skybreakers is zich de laatste jaren steeds meer gaan richten op deze consolidatingmarkt, voornamelijk te onderscheiden in vliegtickets voor groepen en vliegtickets voor touroperators, de zogenaamde B2B (Business-to-Business) markt: kleine touroperators die zelf niet beschikken over een reserveringssysteem en bijbehorende knowhow en evenmin de grootte hebben om te beschikken over speciale touroperator vliegtarieven.

Skybreakers heeft door de jaren een vooraanstaande en onafhankelijke positie verworven in deze markt en beschikt via de opgebouwde relaties over speciale tarieven en expertise waar binnen de reismarkt steeds meer behoefte aan is. Ook persoonlijk contact is in de steeds verder geautomatiseerde markt een niche waar Skybreakers zich van oudsher thuis voelt.

Ook particulieren weten de diensten van Skybreakers nog steeds te vinden in geval van ingewikkelde reisroutes, maar ook een voordelig retourticket is bij ons uiteraard nog steeds te boeken via onze online boekingsengine die wordt gefaciliteerd door een van Nederlands grootste specialisten op dit gebied.

Kortom: welk vliegticket u ook zoekt: met Skybreakers kunt u letterlijk alle kanten op!

 

Skybreakers is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Skybreakers (Kamer van Koophandel-nummer 34173964 ) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregelingvallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Skybreakers (Kamer van Koophandel-nummer 34173964) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een
    calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte
abnormale gebeurtenis.